Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, grudzień

1. Świąteczne pocztówki
•doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
•wzbogacanie słownictwa dzieci
•rozwijanie zainteresowania środowiskiem społecznym
•poznanie przeznaczenia poczty i zadań pracowników poczty;
•wdrażanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w zabawie

2. Świąteczne zwyczaje
•rozwijanie myślenia logicznego
•rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
•kształcenie koncentracji uwagi; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie poczucia rytmu;
•różnicowanie pojęć najwyższy, najniższy, średni, tyle samo, mniej, więcej
•czerpanie radości z przygotowań do świąt;
•kształtowanie sprawności fizycznej – doskonalenie skoczności, rozwijanie zmysłu równowagi

3. Skok w Nowy Rok
•rozwijanie sprawności językowych – tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym;
•wdrażanie do rozumienia następstw czasowych;
•kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
•rozwijanie percepcji słuchowej, próby zapamiętania nazw kilku miesięcy,
•dokonywanie syntezy sylabowej wyrazów;
•doskonalenie umiejętności wokalnych dzieci; kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich

Wiersz Tydzień W. Chotomskiej
Naokoło świata chodzi
najdziwniejsza z wszystkich rodzin:
Poniedziałek idzie przodem,
za nim Wtorek ciągnie Środę,
czwarte miejsce – tuż po Środzie –
zajął Czwartek w tym pochodzie,
Piątek depce mu po piętach,
a Sobota jak najęta
wciąż językiem miele, miele
i narzeka na Niedzielę:
– Wiecznie z tobą są kłopoty,
bo umykasz od roboty
i narażasz się na kpiny,
zamiast przykład brać z rodziny!
Poniedziałek – chłopak złoty,
pierwszy spieszy do roboty.
Wtorek – krząta się jak pszczoła,
Środę – chwali cała szkoła,
Czwartek – robi sam porządki,
Piątek – uczy się na piątki,
ja jak mogę, tak pracuję,
a ty co? A ty próżnujesz!
Tu Niedziela się odzywa:
– A kto za was odpoczywa?

Była noc - pastorałka
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Ref.: Dokąd idziesz Panienko?
Taka krucha, jak szkiełko…
Do Betlejem Panienka szła. /powt.
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Ref.: Szła przez ciemnoć, zawieję.
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia. /powt.