Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz, piosenka, grudzień

1. Świąteczne pocztówki
•doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
•wzbogacanie słownictwa dzieci
•rozwijanie zainteresowania środowiskiem społecznym
•poznanie przeznaczenia poczty i zadań pracowników poczty;
•wdrażanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w zabawie

2. Świąteczne zwyczaje
•rozwijanie myślenia logicznego
•rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
•kształcenie koncentracji uwagi; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie poczucia rytmu;
•różnicowanie pojęć najwyższy, najniższy, średni, tyle samo, mniej, więcej
•czerpanie radości z przygotowań do świąt;
•kształtowanie sprawności fizycznej – doskonalenie skoczności, rozwijanie zmysłu równowagi

3. Skok w Nowy Rok
•rozwijanie sprawności językowych – tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym;
•wdrażanie do rozumienia następstw czasowych;
•kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
•rozwijanie percepcji słuchowej, próby zapamiętania nazw kilku miesięcy,
•dokonywanie syntezy sylabowej wyrazów;
•doskonalenie umiejętności wokalnych dzieci; kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich

Wiersz Tydzień W. Chotomskiej
Naokoło świata chodzi
najdziwniejsza z wszystkich rodzin:
Poniedziałek idzie przodem,
za nim Wtorek ciągnie Środę,
czwarte miejsce – tuż po Środzie –
zajął Czwartek w tym pochodzie,
Piątek depce mu po piętach,
a Sobota jak najęta
wciąż językiem miele, miele
i narzeka na Niedzielę:
– Wiecznie z tobą są kłopoty,
bo umykasz od roboty
i narażasz się na kpiny,
zamiast przykład brać z rodziny!
Poniedziałek – chłopak złoty,
pierwszy spieszy do roboty.
Wtorek – krząta się jak pszczoła,
Środę – chwali cała szkoła,
Czwartek – robi sam porządki,
Piątek – uczy się na piątki,
ja jak mogę, tak pracuję,
a ty co? A ty próżnujesz!
Tu Niedziela się odzywa:
– A kto za was odpoczywa?

Była noc - pastorałka
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Ref.: Dokąd idziesz Panienko?
Taka krucha, jak szkiełko…
Do Betlejem Panienka szła. /powt.
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Ref.: Szła przez ciemnoć, zawieję.
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia. /powt.