Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą
• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci
• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej

2. Wspomnienia z wakacji
• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów
• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
• Rozwijanie u dzieci zdolności uważnego słuchania innych
• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością

3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie
• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego
• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia
• Rozbudzanie intuicji geometrycznej
• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego

4. Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych
• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy
• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć
• Wdrażanie do samodzielności

Piosenka
"Na wakacjach było miło”
Na wakacjach było miło,
było miło!
Słońce w plecy nam świeciło,
Nam świeciło!
Wielkie morze jak umiało,
jak umiało!
Za uszami nam szumiało,
nam szumiało!
Ref. Na wakacjach było miło,
ale lato się skończyło,
ale lato się skończyło!
Na wakacjach było miło,
było miło!
gdy po górach się łaziło,
oj łaziło!
A te góry jak umiały,
jak umiały!
wciąż nam widok zasłaniały,
zasłaniały!
Ref. Na wakacjach...
Na wakacjach było miło,
było miło!
gdy w jeziorze jedną nogę
się umyło,
Gdy się wpadło nosem prosto
do mrowiska się mrówki zobaczyło,
całkiem z bliska!
Ref. Na wakacjach...

Wiersz
Światła na skrzyżowaniu
Niech każdy stanie przed skrzyżowaniem
palą się światła - popatrzmy na nie.
Światło zielone jak małe listki
na drugą stronę zaprasza wszystkich.
A światło żółte jak liść jesieni
ostrzega spiesz się bo ruch się zmieni.
Światło czerwone jak mak, jak ogień
wszystkim przechodniom zamyka drogę.