Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka wrzesień

1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
• Zapoznanie dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą
• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem
• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz, łazienka) i ich funkcji
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci

2. Piłka w kolorowe kropki
• Naśladowanie gestów nauczyciela podczas zabawy paluszkowej
• Nauka kolorów, rozpoznawanie ich w sali
• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadania i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób
• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie

3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego
• Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia

4. Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych
• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych
• Wdrażanie do samodzielności
• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd

Piosenka Miś w przedszkolu
1. Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
I powiedział mi do uszka,
że najlepiej jest w maluszkach.
I powiedział mi do uszka,
że najlepiej jest w maluszkach.
2. Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
Wszyscy bardzo Cię lubimy:
Popatrz, misiu, jak tańczymy!
Wszyscy bardzo Cię lubimy:
Popatrz, misiu, jak tańczymy!

Wiersz I. Salach „Światełko”
Przez ulicę idą dzieci
Gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
Uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone,
Czekaj grzecznie na…