Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze, wiersz i piosenka, czerwiec

1.Dzień Dziecka
•Uświadamianie dzieciom przysługujących ich praw
•Wyjaśnienie pojęcia prawo
•Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych
•Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
•Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
•Zachęcanie do współpracy w zespole

2.Co w trawie piszczy!
•Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem
•Budzenie wrażliwości na piękno przyrody
•Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych
•Rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej
•Rozwijanie aparatu mowy
•Ćwiczenia w liczeniu

3.Bezpieczne wakacje
•Poznanie stałego, naturalnego następstwa czasu – cykliczność pór roku
•Poznanie charakterystycznych cech lata
•Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia
•Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska
•Wyjaśnienie pojęcia wysypisko śmieci
•Utrwalanie zasad postępowania w razie niebezpieczeństwa (powiadomienie dorosłych, telefony alarmowe)

4.Pożegnanie przedszkola
•Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem
•Stwarzanie sytuacji sprzyjającuych swobodnemu wypowiadaniu się
•Utrwalanie znajomości miejsca zamieszkania
•Kształtowanie koordynacji – wzrokowo ruchowej
•Doskonalenie sprawności manualnej
•Budzenie zainteresowań światem polskiej przyrody

Wiersz pt. W zoo Maciejka Mazan
Przyleciał motylek
Leciutki jak płatek,
Niebieski jak niebo,
Uroczy jak kwiatek.
Jakby fragment nieba
Zleciał w dół na chwilę…
A potem – poleciał
Niebieski motylek…