Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, wiersz i piosenka czerwiec

DZIEŃ DZIECKA
• Określanie różnic i podobieństw między dziećmi różnych narodowości
• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Kształtowanie logicznego myślenia
• Wyrabianie prawidłowej reakcji na zmianę tempa i rytmu muzyki
• Kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej
• Doskonalenie umiejętności liczenia
• Utrwalanie nazw kolorów

ILE NÓG MA STONOGA
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• Poznawanie roślin i zwierząt występujących na łące
• Rozwijanie umiejętności opisywania zaobserwowanej przyrody
• Doskonalenie mowy i myślenia
• Poznanie pracy pszczelarza i sposobu wytwarzania miodu przez pszczoły
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

SŁONECZNE LATO
• Poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka
• Prowadzanie codziennej obserwacji roślin, wyciąganie wniosków z obserwacji
• Rozwijanie twórczej inwencji ruchowej
• Rozpoznawanie prostych symboli oznaczających zjawiska przyrody
• Nazywanie zjawisk atmosferycznych
• Utrwalanie znajomości liczebników głównych
• Przeliczanie elementów i porównywanie ich liczb

JEDZIEMY NA WAKACJE
• Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu
• Kształtowanie świadomości, że dziecko powinno jechać w samochodzie w specjalnym foteliku
• Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na zadany temat
• Ćwiczenia umiejętności współpracy
• Poznanie znaczenia słów: morze, jezioro, rzeka
• Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa spędzania czasu nad wodą
• Poznanie górskiego krajobrazu
• Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

WIERSZ
Raz i dwa, raz i dwa,
To już lato, ciepło da.
Trzy i cztery, trzy i cztery,
Pojedziemy na rowery.
Pięć i sześć, pięć i sześć,
Lato lubi lody jeść.
Siedem, osiem, siedem, osiem,
My lubimy grać na nosie.
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,
Lato uśmiech zawsze niesie!

PIOSENKA
Dzisiaj na wakacje, autem wyruszamy,
Siadamy wygodnie, pasy zapinany,
Tyle miejsc ciekawych, w drodze podziwiamy.
Tata jest kierowcą, a my z nim śpiewamy.
Ref. x2
Wakacyjna podróż - w drogę wyruszamy,
Uśmiechniętą minę wszyscy dzisiaj mamy.
Czy droga nad morze, czy w góry, do lasu,
Ruszaj dzisiaj z nami i nie traćmy czasu!
Czasem, na wakacje pociągiem jedziemy
I miejsca w wagonie, sprawnie zajmujemy.
Niczym błyskawica, pociąg mknie po torach,
Nie miej wątpliwości- na wakacje pora!
Ref.x2
Kiedy samolotem, w podróż ruszyć trzeba,
Pofruniesz wysoko, będziesz blisko nieba.
W górę, coraz wyżej, podziwiamy chmury,
Świat wygląda pięknie, gdy patrzymy z góry!
Ref. x2

J.angielski
Podsumowanie oraz utrwalenie treści i materiału z całego roku zgodnie z działami:
- kolory
- podstawowe artykuły szkolne
- zabawki
- pory roku, święta
- zwierzęta domowe, dzikie zwierzęta
- części ciała, części twarzy
- ubrania
- członkowie rodziny
- owoce, warzywa, podstawowe produkty spożywcze.
Piosenki tematyczne, filmy, gry i zabawy. Karty obrazkowe. Plansze.