Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród w Warszawie

O nas

Przedszkole nr 182 „Tajemniczy Ogród” mieści się przy ul. Zofii Nałkowskiej 3.
W sąsiedztwie placówki znajduje się Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza przy ul. Leopolda Staffa 21 oraz Przychodnia Rejonowa przy ul. Stefana Żeromskiego 13.
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 – 17:30. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 7 lat, które uczą się i bawią w 7 oddziałach.
Placówka funkcjonuje od 1.09.1960r.
Obecnie dyrektorem placówki jest Agnieszka Borowa.

Przedszkole zatrudnia 17 nauczycieli. Kadra posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne, które systematycznie są podnoszone poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczycielki wciąż poszukują nowych, ciekawych metod pracy rozwijających twórczą aktywność dzieci. W swojej pracy preferują indywidualność, swobodę, spontaniczność, niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania zadań.
Oferujemy dzieciom ciekawe kąciki zainteresowań zachęcające do spontanicznych zabaw, bogatą bazę materialną, ciekawe pomoce edukacyjne. Organizujemy wycieczki tematyczne w ciekawe miejsca, uczestniczymy w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, zawodach sportowych. Wspieramy akcje charytatywne, dzięki temu uczymy dzieci empatii, tolerancji i współżycia w społeczeństwie.
Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój naszych przedszkolaków umożliwiamy im udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych tj. zajęcia umuzykalniające, gimnastyczno-korekcyjne, językowe: angielski i niemiecki, nauka gry na flażoletach. Dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy opiekę logopedy i psychologa, organizujemy również zajęcia  Integracji Sensorycznej.
Ponadto w ofercie edukacyjnym posiadamy: teatrzyki, piknik Bezpieczne Przedszkole, koncerty egzotyczne, bale karnawałowe, warsztaty: eksperymentalne, bębniarskie, ukulele, taneczne.
Do dyspozycji przedszkolaków pozostaje bardzo dobrze wyposażony ogród przedszkolny, który gwarantuje dzieciom wspaniałą zabawę i wszechstronny rozwój. Jest doskonałym miejscem do organizowania corocznego Festynu Rodzinnego, na który serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami.
Jedną ze sprawdzonych form współpracy z rodzicami są rodzinne spotkania integracyjne. Spotkania te prowadzimy metodami aktywnymi, uwzględnione są w nich zarówno zadania dla dzieci, jak i dla rodziców. Oznacza to, że w zabawach uczestniczą wszyscy, bez podziału na bawiących się i biernych obserwatorów. Wciąż poszukujemy atrakcyjnych form współpracy oraz modyfikujemy dotychczasowe. Uwzględniamy przy tym oczekiwania rodziców dotyczące częstotliwości i dogodnego czasu spotkań.
Ponadto placówka prowadzi kursy, warsztaty i szkolenia
z zakresu wykorzystania techniki origami dla nauczycieli placówek oświatowych z terenu całej Polski.
Podstawowym atutem mającym wpływ na uczęszczanie dzieci do naszej placówki jest przyjazna, ciepła i rodzinna atmosfera.
Od 1 września 2000r. pracujemy w oparciu o innowację pedagogiczną: ”Kinezjologiczny system kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch”, którego autorką jest Dorota Dziamska.
W przedszkolu funkcjonuje Oddział Warszawski Polskiego Centrum Origami. Założony został Klub Origami "Mała Syrenka" - prowadzony przez nauczycielkę Janinę Tiereszko.