Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród w Warszawie

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZWIERZAKI- DZIWAKI Z TAJEMNICZEGO OGRODU

Organizatorzy: Przedszkole nr 182 „Tajemniczy Ogród w Warszawie”

Cele konkursu:

 • Rozbudzenie zainteresowań tematyką przyrodniczą,
 • Zachęcenie dzieci wraz z rodziną do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu,
 • Rozwijanie dziecięcej wyobraźni,
 • Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodzin z naszego przedszkola

Technika:

 • Technika wykonania dowolna - preferowane jest użycie oryginalnych materiałów
  naturalnych.

Format pracy:

 • dowolna- płaska lub projekt przestrzenny.

Tematyka pracy:

 • Przedstawienie swoich wyobrażeń na temat zwierząt, które mogłyby zamieszkiwać Tajemniczy Ogród.

Metryczka:

 • Pracę należy opisać: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grup przedszkolnej oraz należy nadać tytuł pracy.

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do placówki i przekazać paniom w swojej grupie w terminie
  do 10 kwietnia

Kryteria oceniania prac:

 • Ocenie podlegać będzie:
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • wkład dziecka,
 • zastosowanie ciekawych technik i materiałów plastycznych.

Nagrody:

 • Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, natomiast ze wszystkich prac Komisja Konkursowa wybierze 3 miejsca, które będą nagrodzone upominkami. Ponadto wszystkie prace zostaną sfotografowane i umieszczone w naszej foto- książce „Zwierzęta z Tajemniczego Ogrodu”

Zgłoszenie, oddanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników
na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji internetowej).

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.